top of page
Sonny.jpg
Tilbage
SONNY KRISTOFFERSEN
PARTNER, ADVOKAT, Ph.D.

SPECIALER

E-commerce, markedsføring og forbrugerret
Compliance & interne undersøgelser
Bank og Finansiering

Forsikringsret

OM SONNY KRISTOFFERSEN

Sonny Kristoffersen (ph.d.) er advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen. Han er en af Danmarks ledende specialister inden for rådgivning af virksomheder om B2C-markedet, herunder om markedsføringsretlige, forbrugerretlige, erstatningsretlige, persondataretlige og forsikringsretlige forhold. Sonny er leder af vores brancheteam for Detailhandel og e-commerce.

 

 

ERFARING

Sonny har tidligere været ansat som advokat i Dansk Erhverv, været Head of Compliance i et regionalt advokatfirma, og har en Ph.d. fra Københavns Universitet om "Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv". Han har tidligere været ansat som sekretariatschef i Pressenævnet og i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen ”Forbrugernes Principsager”, juridisk chef i Dansk Røde Kors, administrationschef i Danmarks Naturfredningsforening samt kontorchef i Tryg Forsikring.

 

Sonny har skrevet flere lærebøger om bl.a.markedsføringsretlige, GDPR og forbrugerretlige emner. Han har tillige gennem en årrække været bl.a. ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfagene ”Forbrugerret”, ”Forsikringsret” og ”Specialiseret Erstatningsret”. Han har været tilknyttet CBS i faget udvidet markedsføringsret. Han har undervist i immateriel ret og nethandel på CBS. Endvidere er han beskikket som censor på universiteterne, erhvervsakademierne og professionsskolerne, samt lektor på Cphbusiness i Erhvervs- og Finansjura. Desuden er han eksterne lektor på SDU i faget Obligationsret. 

 

Sonny er fagansvarlig for følgende retsområder på Den Store Danske:
Obligationsret
Erstatning uden for kontrakt
Markedsførings- og konkurrenceret
Retspleje og domstolene

 

 

UDDANNELSER

Københavns Universitet, Cand. Jur.

Københavns Universitet, Ph.D.

SPROG

Skandinavisk og engelsk

 

 

 

bottom of page