top of page

Coronakrisens udfordringer for erhvervslivet – muligheder for insolvente selskaber

For hver dag der går, bliver det mere og mere tydeligt, at den nuværende Coronakrise presser danske virksomheder hårdt. Der er indført flere tiltag fra politisk side, der skal mindske smittefaren. Mange af disse tiltag medfører dog, at butikker må holde lukket, og mange virksomheder, herunder onlinevirksomheder, oplever i øjeblikket et markant fald i efterspørgslen.

Vi har hos BKH Law oplevet, at flere virksomhedsejere, på trods af regerings forskellige hjælpepakker, henvender sig til os, idet de er i tvivl om, hvorvidt deres virksomhed vil overleve de næste måneder. Fremtiden behøver dog ikke nødvendigvis at være så dyster for insolvente selskaber som først antaget.

Mange virksomheder på vej mod insolvens ser konkurs og efterfølgende lukning af deres virksomhed som den eneste mulige konsekvens af den nuværende økonomiske situation. Konsekvenserne af en konkurs kan virke uoverskuelige og urimelige for mange virksomhedsejere, der har brug flere år på at bygge deres virksomhed op, og nu er bange for at måtte lukke deres virksomhed og dermed skuffe leverandører, kunder og måske endda venner og familie.

Mange virksomhedsejere er ikke klar over, at der findes et alternativ til lukning af deres virksomhed, et alternativ der i mange tilfælde åbner op for, at virksomheden kan drives videre i nye rammer. Der er nemlig i stor udstrækning mulighed for videreførelse af virksomheder, som på sigt er levedygtige, men som er midlertidigt insolvente. Dette alternativ kan godt være en konkursbegæring.

Ved et selskabs konkursbegæring udpeges en kurator af skifteretten til at varetage konkursboet. Der er kurators opgave at skaffe det størst mulige beløb til selskabets kreditorer, hvilket blandt andet sker ved salg af varelager samt andre materielle og immaterielle rettigheder.

Disse aktiver vil ofte have meget lav værdi for andre end det konkursramte selskab selv samt selskabets ejere eller ledelse. Dette giver således selskabet ejere eller ledelse en mulighed for at købe konkursboets aktiver til en lav pris, og ikke mindst benytte disse aktiver i et nyoprettet selskab. Dermed kan driften af en virksomhed i mange tilfælde forsætte nærmest uændret i et nyt selskab.

Den afgørende fordel ved at anvende en sådan metode er, at gælden i det konkursramte selskab som klart udgangspunkt ikke følger med over i det nye selskab. Dette medfører derfor ofte, at virksomhedsejere kan få lov til at fortsætte med at drive deres virksomhed i nye rammer, og at driften af virksomheden kan forsætte som hidtil – ofte endda under samme selskabsnavn.

Det nye selskab skal naturligvis have de økonomiske midler til at kunne købe de ønskede aktiver af konkursboet, men som nævnt kan aktiverne oftest erhverves til en favorabel pris, idet der i mange tilfælde ikke findes andre mulige købere. Som nævnt følger gælden som udgangspunkt ikke med over i det nye selskab. Dette giver ikke blot virksomhedsejeren mulighed for at forsætte deres virksomhed, men giver samtidig ansatte mulighed for at bevare deres arbejdsplads.

Denne form for afvikling af et insolvent selskab og etablering af et nyt indebærer dog en række komplicerede juridiske spørgsmål, hvorfor virksomhedsejere ikke selv bør kaste over opgaven uden kompetent juridiske assistance. Der er eksempelvis flere forhold vedrørende løn, pension, moms og skat, der kan kræve juridisk rådgivning.

Hos BKH Law har vi alle relevante kompetencer og stor erfaring med at hjælpe ejere og ledelser af insolvente selskaber med at få en ny begyndelse. Såfremt du er interesseret i at drøfte Coronakrisens konsekvenser for din virksomhed nærmere, at du velkommen til at rette henvendelse til partner i BKH Law, advokat Lars Berg Dueholm på lbd@bkhlaw.dk eller på telefon 30809707.

Lars Berg Dueholm, advokat. 19. marts 2020

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page