top of page

SONNY KRISTOFFERSEN UDGIVER AFHANDLING OM DET OFFENTLIGE FORBRUGERKLAGESYSTEM

 

Sonny Kristoffersen (ph.d.), der er advokat og partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen, udgiver afhandling om det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv.

Bogen rejser spørgsmålet, hvorvidt det offentlige forbrugerklagesystem opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om uafhængighed og upartiskhed sammenlignet med tvistløsningsfora, der ud fra forskellige kriterier kan anses for sammenlignelige. Der påvises flere tilfælde i forbrugerklageloven, hvor det offentlige forbrugerklagesystem ikke opfylder grundlæggende retssikkerhedsmæssige krav om ligebehandling af parterne, bl.a. med hensyn til forskelle i vejledningspligten i forhold til henholdsvis forbrugeren og den erhvervsdrivende. Især forskelsbehandlingen i vejledningen af parterne under forligsprocessen bryder med et væsentligt element i begrebet "retfærdig rettergang", som dækker over det forhold, at parterne skal stilles og behandles lige under processen.

Har du spørgsmål om bogen eller om din virksomheds forbruger- og markedsføringsretlige forhold kan Sonny Kristoffersen kontaktes på sk@bkhlaw.dk.

Brinkmann Kronborg Henriksen er førende i at rådgive detailhandelen og e-commerce virksomheder om deres regulatoriske forhold. Markedsføring over for forbrugere bliver fortsat mere kompleks og reguleret, og vi har væsentlige kvalifikationer til at assistere detailhandelen og e-commerce virksomheder i forholdet til netop denne kundegruppe. Vi rådgiver om markedsføring, virksomhedens retsstilling over for forbrugere, IT, lejeforhold, klager for offentlige nævn samt konfliktløsning. Vores brancheteam besidder et meget højt fagligt niveau, har praktisk erfaring fra offentlige nævn, erhvervsorganisationer samt klagenævn og underviser om erhvervslivets kerneproblemstillinger på ledende videregående uddannelsesinstitutioner. Vores erfaringer omfatter bl.a. oplysningskrav forbundet med e-handel, udarbejdelse af almindelige leveringsbetinger, fortrydelsesret, persondata, immaterielle forhold, in- og outsourcing, markedsføring og forbrugerret.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page