top of page

Guide to Defective Products Litigation in EMEA


Brinkmann Kronborg Henriksen har bidraget til en ny international guide om hvordan man sikrer sit produkt bedst muligt, herunder eventuelle forpligtigelser det vil medføre.

Hvis du fremstiller, producerer, distribuerer eller sælger produkter, er du ansvarlig for at sikre, at dit produkt er fejlfrit. Manglende ansvar af en defekt i dit produkt, kan resultere i ødelæggelse, skade eller i værste tilfælde død. Dette kan få alvorlige konsekvenser, herunder alvorlige bøder, fængsling, for ikke at nævne tabet af erhvervsmæssige indtægter.

Få et indblik i de love og regler, der vedrører defekte produkter og de forpligtelser, der måtte opstå. Dette er afgørende for ethvert selskab, der driver forretninger i hele Europa, Mellemøsten og Afrika. I mange lande har tendensen været at styrke forbrugernes beskyttelsesniveau med hensyn til defekte produkter, især inden for EU.

Guiden indeholder en struktureret gennemgang af reglerne i hver af de 30 lande som Meritas repræsenterer i EMEA. I guiden ses der på områder såsom erstatningsansvar, forbrugernes rettigheder over produkter fremstillet uden for EU og generelle procedureregler. Guiden er udfærdiget efter en praktisk synsvinkel og kan derfor med fordel anvendes af såvel virksomheder som enhver med interesse inden for området.

Guiden, som er på engelsk, kan findes her.

Hvis du har spørgsmål til guiden kan du kontakte partner Karsten Thomas Henriksen (kth@bkhlaw.dk).

Meritas er et af verdens førende netværk for uafhængige erhvervsorienterede advokatvirksomheder. Meritas har over 180 præ-screenede medlemmer i mere end 90 lande og kan følgelig tilbyde højkvalitetsrådgivning fra mere end 7500 advokater på global plan. Brinkmann Kronborg Henriksen er det eneste danske medlem af Meritas.

Brinkmann Kronborg Henriksen fører voldgifts- og retssager for internationale og danske virksomheder for de danske domstole på alle niveauer, herunder for Højesteret. Vores rådgivning respekterer, at tvister kan være særligt byrdefulde, og således har stor betydning kommercielt. Vi assisterer i forligsforhandlinger, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt, herunder ved at udtage stævninger, udarbejdelse af processkrifter, domsforhandle, sammensætning af voldgiftsretter samt nedlæggelse af forbud.

Tags:

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page