top of page

International Guide on Debt Collection


Brinkmann Kronborg Henriksen har bidraget til en ny international guide om inddrivelse af pengegæld, der dækker 22 europæiske lande.

På trods af initiativer fra EU, der skal gøre inddrivelse af gæld i andre EU-lande nemmere, viser erfaringer, at det kan være nødvendigt at søge juridisk rådgivning i det land, hvor skyldneren bor eller har aktiver. Dette er fordi, det kan være vanskeligt at vurdere en udenlandsk debitors betalingsdygtighed, men også fordi at selve inddrivelsesprocessen i de forskellige lande stadigvæk følger lokale regler.

Guiden indeholder en ensartet gennemgang af reglerne for inddrivelse af gæld på tværs af Europa. I guiden beskrives mulighederne for at spore aktiver, foretage udlæg og arrest i skyldnerens aktiver samt inddrive ubestridte fordringer. Guiden er udfærdiget efter en praktisk synsvinkel og kan derfor med fordel anvendes af såvel virksomheder som enhver med interesse inden for området.

Guiden, som er på engelsk, kan findes her.

Hvis du har spørgsmål til guiden kan du kontakte partner Karsten Thomas Henriksen (kth@bkhlaw.dk) eller advokat Stefan Westh Wiencken (sww@bkhlaw.dk).

Meritas er et af verdens førende netværk for uafhængige erhvervsorienterede advokatvirksomheder. Meritas has over 180 præ-screenede medlemmer i mere end 90 lande og kan følgelig tilbyde højkvalitetsrådgivning fra mere end 7000 advokater på global plan. Brinkmann Kronborg Henriksen er det eneste danske medlem af Meritas.

Brinkmann Kronborg Henriksen fører voldgifts- og retssager for internationale og danske virksomheder for de danske domstole på alle niveauer, herunder for Højesteret. Vores rådgivning respekterer, at tvister kan være særligt byrdefulde, og således har stor betydning kommercielt. Vi assisterer i forligsforhandlinger, men også i tilrettelæggelse og eksekvering af processuelle strategier og skridt, herunder ved at udtage stævninger, udarbejdelse af processkrifter, domsforhandle, sammensætning af voldgiftsretter samt nedlæggelse af forbud.

Tags:

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page