Brinkmann Kronborg Henriksen deltager i FATF's evaluring af Finanstilsynet


Advokat Søren Brinkmann, partner hos Brinkmann Kronborg Henriksen, har deltaget i et panel med Financial Action Task Force (FATF) i dettes evaluering af Finanstilsynet på hvidvaskområdet.

FATF, også kendt under dets franske navn Groupe d'action financière (GAFI), er en mellemstatslig organisation, der blev etableret i 1989 på initiativ af G7. Formålet var at udvikle anbefalinger til brug for bekæmpelse af hvidvask, og i 2001 blev formålet udvidet til at omfatte bekæmpelse af finansiering af terror. FATF overvåger medlemslandendes implementering af FATF-anbefalingerne gennem medlemslandendes gensidige evalueringer. FATF's sekretariat er beliggende i OECD's hovedkvarter i Paris.

Advokat Søren Brinkmann deltog i kraft af sit formandskab for bestyrelsen i Crowdinvest.dk som repræsentant for den danske FinTech industri i FATF's evaluering af Finanstilsynet, herunder med fokus på seneste trends inden for FinTech, samt hvilke risici dette kan give i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. Målet var bl.a. at belyse, hvordan myndighedernes risikoforståelse videreformidles til omfattede virksomheder.

Panelet bestod herudover af repræsentanter fra Fondsmægler Foreningen, Danske Advokater, Dansk Ejendomsmæglerforening, Brancheforeningen på spilområdet, m.fl., mens FATF bl.a. deltog med seks assessorer fra forskellige lande (England, Østrig, Frankrig, Australien og Israel) og tre personer ansat i FATF's sekretariat.

Hvis du vil høre mere om FATF's evaluering, trends inden for FinTech eller reguleringen hvidvaskreguleringen kan advokat Søren Brinkmann kontaktes på sb@bkhlaw.dk eller +45 29 92 55 22.

Brinkmann Kronborg Henriksen har lang erfaring med at rådgive finansielle virksomheder og FinTech leverandører. Reguleringen i Danmark og Europa bliver fortsat mere omfangsrig og kompleks, og med vores tværfaglige og indgående branchekendskab medvirker vi til, at vores klienters konkurrenceevne styrkes gennem smidige løsninger. Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. bestyrelsesmedlem, head of legal, kontorchef mv. i finansielle virksomheder, ligesom vi har indgående kendskab til branchen fra bl.a. pladser i offentlige klagenævn og lignende. Vores praktiske erfaring omfatter også dialog med Finanstilsynet samt konfliktløsning.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags