top of page

Lovforslag kan fremme etablering af FinTech-virksomheder i Danmark


Finanstilsynet har sendt et lovforslag i høring, der har til formål at styrke Danmarks konkurrenceevne i EU vedrørende etablering af fondsmæglerselskaber.

Fondsmæglerselskaber er virksomheder, der har tilladelse til at levere tjenesteydelser inden for værdipapirhandel samt investeringsservices. Mange FinTech-virksomheder og equity (investerings)crowdfundingplatforme er påkrævet at have en sådan fondsmæglertilladelse, men Danmark stiller i dag strenge krav for opnåelse af en sådan. Blandt andet stilles der krav om, at selskabet skal have en startkapital på minimum 300.000 euro eller minimum 1.000.000 euro – alt afhængig af selskabets påtænkte aktiviteter.

Lovforslaget har bl.a. til formål at nedsætte minimumskravene til startkapitalen for fondsmæglerselskaberne til EU-lovgivningens minimumskrav, som er, afhængigt af fondsmæglerselskabets påtænkte aktiviteter:

  1. minimum 750.000 euro,

  2. minimum 125.000 euro, eller

  3. minimum 50.000 euro, en erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende garanti med en dækning på mindst 1 mio. euro for hvert erstatningskrav og samlet mindst 1,5 mio. euro i alt om året for alle krav eller en kombination af de to førnævnte.

Det under punkt iii. nævnte kapital- og sikkerhedsstillelseskrav forventes at være positivt for FinTech start-ups, der herefter i højere grad kan fokusere på forretningsudvikling i stedet for at binde kapital til etablering af virksomheden.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016.

Hvis du vil høre mere om lovforslaget, kan du kontakte advokat Søren Brinkmann (sb@bkhlaw.dk) eller advokatfuldmægtig Stefan Westh Wiencken (sww@bkhlaw.dk). Brinkmann Kronborg Henriksen vil løbende overvåge lovforslaget.

Brinkmann Kronborg Henriksen har lang erfaring med at rådgive finansielle virksomheder. Reguleringen i Danmark og Europa bliver fortsat mere omfangsrig og kompleks, og med vores tværfaglige og indgående branchekendskab, medvirker vi til at vores klienters konkurrenceevne styrkes gennem smidige løsninger. Brinkmann Kronborg Henriksen rådgiver internationale og danske finansielle virksomheder, private equity- og venturefonde, FinTech-virksomheder og start-ups, herunder crowdfundingplatforme, i forbindelse med etablering, forhandling, indgåelse, samt eksekvering af finansielle strukturer og kontrakter.

Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. bestyrelsesmedlem, head of legal, kontorchef, medlem af advisory boards, mv., i finansielle virksomheder, ligesom vi har indgående kendskab til branchen fra bl.a. pladser i offentlige klagenævn, o.l. Vores praktiske erfaring omfatter også dialog med Finanstilsynet samt konfliktløsning.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page