top of page

EU-Kommissionen fremsætter retningslinjer for deleøkonomien, der skal sikre virksomheder ensartet re


Europa-Kommissionen offentligjorde den 2. juni 2016 en række anbefalinger til virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder, der skal gøre det lettere at deltage i deleøkonomien i EU på lige vilkår.

Deleøkonomien har været i hastig vækst de seneste tre år. De kendte eksempler er Uber og Airbnb, men også flere og flere andre virksomheder og forbrugere, har opdaget potentialet i deleøkonomien. Disse nye forretningsmodeller sætter store krav til reguleringen, og det har indtil videre skabt udfordringer, at de medlemsstaterne har udstedt uensartet regulering af ensartede forhold.

EU-Kommissionens retningslinjer indeholder anbefalinger om, hvordan den eksisterende EU-lovgivning bør anvendes i denne dynamiske og hastigt voksende sektor, herunder:

  • hvilke krav der kan stilles til markedsadgang

  • hvem skal holdes ansvarlig for indholdet og oplysningerne på de digitale platforme

  • hvordan beskytter forbrugerlovgivningen brugerne af deleøkonomien

  • hvem kvalificeres som arbejdstager i deleøkonomien

  • hvilke skatteregler gælder

EU-Kommissionens retningslinjer er et vigtigt skridt i retningen mod at sikre lige vilkår for aktører bosiddende i EU, således at det store potentiale kan udnyttes uden at uensartet regulering hindrer det.

Læs hele anbefalingen her.

Måtte du have spørgsmål om regulering af deleøkonomien og dens betydning for din virksomhed, kan advokat Søren Brinkmann (sb@bkhlaw.dk) eller advokatfuldmægtig Katrine Baagøe-Mikkelsen (kbm@bkhlaw.dk) kontaktes.

Brinkmann Kronborg Henriksen er ledende rådgiver om reguleringen af deleøkonomien, crowdfunding og FinTech. Vores brancheteam har stor erfaring med at arbejde med start-ups og vækstvirksomheder, bl.a. fra seed, venture capital og private equity industrien, samt fra FinTech, equity crowdfunding og peer-to-peer långivningsvirksomheder. Vi rådgiver også om virksomheders e-handelskoncepter samt markedsføring, da beskyttelsen af forbrugere bliver fortsat mere kompleks og reguleret, herunder bl.a. oplysningskrav forbundet med e-handel, udarbejdelse af almindelige leveringsbetinger, fortrydelsesret, persondata, immaterielle forhold, in- og outsourcing, markedsføring og forbrugerret.

Brinkmann Kronborg Henriksen har bidraget til flere bøger og artikler om ovennævnte, herunder lærebøger på Københavns Universitet og andre højere læreanstalter.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page