top of page

Nye regler om behandling af personoplysninger vedtaget i EU

EU har i april 2016 vedtaget en databeskyttelsespakke, der vil få stor indflydelse på Unionens borgere og virksomheder. Pakken træder i kraft i maj 2018.

Pakken består af en generel forordning om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde horisontalt i både den private og offentlige sektor (databeskyttelsesforordningen), samt et direktiv om beskyttelse af personoplysninger, som skal gælde for retshåndhævelsesområdet (databeskyttelsesdirektivet).

Formålet med den nye persondataforordning er, at den skal give EU's borgere større kontrol og bedre rettigheder. Blandt andet indeholder pakken regler om retten til at blive glemt, krav om klart og utvetydig samtykke til brug af personoplysninger, ret til dataportabilitet, pligt til at informere om brud på datasikkerheden, ligesom forordningens direkte virkning i alle medlemsstater vil skabe større forudsigelighed for virksomheder i EU.

De skærpede regler til behandling af personoplysninger indebærer, at virksomheder skal vise større omhu, når der indsamles, anvendes og videresendes personoplysninger, ligesom virksomhedens persondatapolitik skal opdateres. Der vil blive mulighed for at pålægge bøder på op til 4 % af en virksomheds samlede globale årlige omsætning ved overtrædelse af reglerne.

Databeskyttelsesforordningen vil have direkte virkning i Danmark, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke må være anden dansk lovgivning, der regulerer behandling af personoplysninger, i det omfang dette er reguleret i forordningen. Danmark er dermed forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med forordningens bestemmelser med virkning fra maj 2018.

Spørgsmål om databeskyttelsespakken og hvad denne betyder for virksomheders fremtidige persondatapolitik kan rettes til advokat og partner Sonny Kristoffersen (sk@bkhlaw.dk).

Brinkmann Kronborg Henriksen rådgiver internationale og danske virksomheder om legal risk management. I en stærkt digitaliseret og globaliseret verden er der behov for en vis ensretning af medarbejdere og samarbejdspartneres kommercielle adfærd, for at virksomhederne troværdigt kan imødekomme den fortsat stigende regulering. Det er særligt væsentligt for virksomheder at sikre sin juridiske risikoprofil i forbindelse med hurtig vækst, så profilen ikke resulterer i en begrænset konkurrenceevne, fald i kvalitet og usmidige interne processer samt ansvarsfordeling. Vores erfaringer omfatter bl.a. interne undersøgelser, udarbejdelse af compliance retningslinjer, persondataforhold, anti-korruption (UK Anti-Bribery/FCPA), whistleblower-ordninger samt assistance og tilrettelæggelse af audits.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page