Brinkmann Kronborg Henriksen


Partnerne i Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab har erfaring fra de store advokatfirmaer i Danmark, men også international erfaring fra nogle af verdens største advokatselskaber.

Partnerne og deres rådgivningsteams har samarbejdet tæt gennem flere år. De tætte relationer og et velfungerende samarbejde er ikke mindst årsagen til partnernes beslutning om at etablere Brinkmann Kronborg Henriksen. Hver partner kommer med sit sammenkørte team af advokater, advokatfuldmægtige og administrative medarbejdere. I kontoret i Amaliegade vil klienterne møde stort set uændrede rådgivningsteams med dybt kendskab til den enkelte klients forhold, men også opleve nye kompetencer og større bredde.

 

"Fælles for både partnere og medarbejdere er, at vi ønsker at være tættere på vores klienter. Vi er stolte af at kunne tilbyde klienten et stort set uændret set-up - uden overgangsvanskeligheder. Vi har kompetencer og specialer, der supplerer og kompletterer hinanden. Vi har specialister og bredde til at være et troværdigt alternativ til landets største advokatfirmaer." Partner, Jesper Kronborg

FOKUSOMRÅDER

Brinkmann Kronborg Henriksen fokuserer på to brede specialistområder. Derudover en række snævrere, enkeltstående specialer.

1) Corporate Finance. Omfatter bl.a. M&A, Private Equity, investering og finansiering

2) Fast Ejendom. Omfatter bl.a. ejendomsudvikling, entreprise og lejeforhold.

Brinkmann Kronborg Henriksen laver transaktioner og konfliktløsning på tværs af de to specialer.

Blandt enkeltstående specialer kan bl.a. nævnes e-commerce/detailhandel, ansættelsesret og bestyrelsesarbejde.

PARTNER

Søren Brinkmann

Partner, advokat

Finansielle virksomheder, Healthcare – Pharma & Life Science, Private Equity, Family Offices / Private Wealth

E-mail: sb@bkhlaw.dk

Mobil: +45 29 92 55 22

Jesper Kronborg

Partner, advokat

Start-ups, Private Equity, Ejendomsbranchen, Udenlandske virksomheders etablering i Danmark

E-mail: jk@bkhlaw.dk

Mobil: +45 20 49 44 79

Karsten Thomas Henriksen Partner, advokat (H), LL.M.

Ejendomsbranchen, Teknologi, Finansielle virksomheder, Family Offices / Private Wealth

E-mail: kth@bkhlaw.dk

Mobil: +45 20 93 99 40

 

FACTSHEET OM BRANCHEFOKUS OG KOMPETENCER

DETAILHANDEL OG E-COMMERCE

Brinkmann Kronborg Henriksen er førende indenfor rådgivning af detailhandelen og E-commerce virksomheder om deres regulatoriske forhold. Vi rådgiver om markedsføring, virksomhedens retsstilling over for forbrugere, IT, lejeforhold, klager for offentlige nævn samt konfliktløsning.

Vores brancheteam besidder et meget højt fagligt niveau, og har praktisk erfaring fra offentlige nævn, erhvervsorganisationer samt klagenævn, og underviser om erhvervslivets kerneproblemstillinger på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.

EJENDOMSBRANCHEN

Brinkmann Kronborg Henriksen assisterer aktører i ejendomsbranchen med køb/salg samt udvikling af fast ejendom. Vores kompetencer omfatter investerings- og boligejendomme såvel som udviklingsprojekter.

Vores brancheteam rådgiver om komplekse investerings- og finansieringsstrukturer, udlejning og udvikling, men også om entreprisekontrakter, andre kontrakter, syn og skøn samt konfliktløsning.

FAMILY OFFICES / PRIVATE WEALTH

Brinkmann Kronborg Henriksen har særlig erfaring med at rådgive velhavende familier og individer, og har indgående forståelse for den kompleksitet, som dette indebærer i relation til langvarige relationer, kompromisløs tillid og absolut diskretion for offentligheden. Vores kompetencer omfatter formueplanlægning som f.eks. køb og salg af virksomheder, generationsskifter samt køb og salg af ejendomme, ligesom vi også rådgiver om familie- og arveret samt konfliktløsning.

Vores brancheteam guider og assisterer herudover med netværk til kapitalforvaltere, skatterådgivere og andre rådgivere i Danmark, London og New York.

FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

Brinkmann Kronborg Henriksen har stor erfaring med at rådgive finansielle virksomheder. Reguleringen i Danmark og Europa bliver fortsat mere omfangsrig og kompleks, og med vores tværfaglige og indgående branchekendskab, medvirker vi til at vores klienters konkurrenceevne styrkes gennem smidige løsninger.

Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. bestyrelsesmedlemmer, head of legal, kontorchef, mv., i finansielle virksomheder, ligesom vi har indgående kendskab til branchen fra bl.a. pladser i offentlige klagenævn, o.l. Vores praktiske erfaring omfatter også dialog med Finanstilsynet samt konfliktløsning.

HEALTHCARE – PHARMA & LIFE SCIENCE

Brinkmann Kronborg Henriksen assisterer pharma-, life science- og fødevarevirksomheder omkring regulatoriske udfordringer forbundet med forskning, udvikling samt markedsføring af deres produkter i et mere og mere tæt reguleret marked.

Vores brancheteam har særlig stor erfaring med investering i, samt køb og salg af, virksomheder inden for health care sektoren, herunder biotek.

INDUSTRI OG PRODUKTION

Brinkmann Kronborg Henriksen har lang erfaring med at rådgive danske og udenlandske industri- og produktionsvirksomheder. Branchen møder fortsat store udfordringer og undergår strukturelle ændringer. Gennem vores praktiske erfaringer assisterer vores brancheteam med at finde konstruktive og bæredygtige løsninger.

Vores brancheteam rådgiver vores klienter i deres nationale og internationale handels- og kontraktforhold, herunder om leverandør og agentforhold, speditionsaftaler, kontrakter om køb og salg, bl.a. maskinkøb, royalty- og licensaftaler, udviklings- og samarbejdsaftaler samt joint ventures. Vi har særlig stor erfaring med strategisk rådgivning om internationale konfliktløsningsmodeller og overvejelser vedrørende lovvalg.

PRIVATE EQUITY

Brinkmann Kronborg Henriksen har bred erfaring med at rådgive om private equity, venture capital samt joint ventures / strategiske alliancer. Vi rådgiver om alle aspekter omkring etablering af fonde, ejer- og investeringsaftaler, term sheet’s, investerings- og finansieringsstrukturer samt -aftaler, forvaltning (FAIF) og exit.

Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. head of legal, bestyrelsesmedlem, advisory board medlem, mv. i forskellige investeringsvirksomheder og -fonde, og underviser på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.

START-UPS

Brinkmann Kronborg Henriksen har lang erfaring med at rådgive opstartsvirksomheder, og rådgiver om alle forhold fra valg af virksomhedsform, kapital- og finansieringsform, beskyttelse af rettigheder, ansættelsesforhold samt lejeret.

Vores brancheteam har stor erfaring med at arbejde med start-ups, bl.a. fra seed og venture capital branchen, crowdfunding samt personlige erfaringer.

TEKNOLOGI

Brinkmann Kronborg Henriksen rådgiver danske og internationale teknologivirksomheder om vitale forhold som beskyttelse af deres rettigheder, organisk vækst samt opkøb af vidensbaserede virksomheder, IT, E-commerce, markedsføring og persondata.

Vores brancheteam besidder stor erfaring fra bl.a. bestyrelsesarbejde, advokater i store erhvervsorganisationer og offentlige nævn.

Udvalgte nyheder
Arkiv
Sorter efter tags