Nyt lovforslag vil udvide brugen af eksperter i retssager

Justitsministeren har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag, der har til formål at gennemføre Retsplejerådets anbefalinger om brug af sagkyndig bevisførelse i civile retssager. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, træder reglerne i kraft 1. juli 2017. Lovforslaget indeholder tre nye muligheder: 1. En udvidelse af muligheden for at udpege flere skønsmænd til at vurdere et forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter (syn og skøn). 2. En udvidet mulighed for at foretage nyt syn og skøn om samme forhold. 3. Parterne får mulighed for i enighed at fremlægge sagkyndige erklæringer, de selv har indhentet under sagen. Under de gældende regler udpeges typisk kun to eller flere skønsmænd, s

Udvalgte nyheder
Sorter efter tags
Arkiv
 

© 2019 Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab

  • LinkedIn - Black Circle