Lovforslag kan fremme etablering af FinTech-virksomheder i Danmark

Finanstilsynet har sendt et lovforslag i høring, der har til formål at styrke Danmarks konkurrenceevne i EU vedrørende etablering af fondsmæglerselskaber. Fondsmæglerselskaber er virksomheder, der har tilladelse til at levere tjenesteydelser inden for værdipapirhandel samt investeringsservices. Mange FinTech-virksomheder og equity (investerings)crowdfundingplatforme er påkrævet at have en sådan fondsmæglertilladelse, men Danmark stiller i dag strenge krav for opnåelse af en sådan. Blandt andet stilles der krav om, at selskabet skal have en startkapital på minimum 300.000 euro eller minimum 1.000.000 euro – alt afhængig af selskabets påtænkte aktiviteter. Lovforslaget har bl.a. til formål at

Brinkmann Kronborg Henriksen repræsenterer Facilia i virksomhedssalg til KMD

Den 6. september 2016 solgte Facilia sit A-kasse softwaresystem med cirka 400.000 brugere til KMD. Facilia er ejet af 3F's A-kasse, Faglig Fælles AKasse, Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA) og DANA – Arbejdsløshedskasse for Selvstændige, og med overdragelsen har KMD overtaget en portefølje af produkter, kundeaftaler samt medarbejdere. Opkøbet understøtter KMD's vækstambitioner inden for software til arbejdsmarkedsområdet og it-understøttelse af fagforeninger og A-kasser. Advokat Søren Brinkmann (sb@bkhlaw.dk), advokat Lars Jørgensen (lj@bkhlaw.dk) og advokatfuldmægtig Stefan Westh Wiencken (sww@bkhlaw.dk) repræsenterede Facilia og Facilias ejere. Presse: http://www.kmd.d

Udvalgte nyheder
Sorter efter tags
Arkiv
 

© 2019 Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab

  • LinkedIn - Black Circle