EU-Kommissionen fremsætter retningslinjer for deleøkonomien, der skal sikre virksomheder ensartet re

Europa-Kommissionen offentligjorde den 2. juni 2016 en række anbefalinger til virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder, der skal gøre det lettere at deltage i deleøkonomien i EU på lige vilkår. Deleøkonomien har været i hastig vækst de seneste tre år. De kendte eksempler er Uber og Airbnb, men også flere og flere andre virksomheder og forbrugere, har opdaget potentialet i deleøkonomien. Disse nye forretningsmodeller sætter store krav til reguleringen, og det har indtil videre skabt udfordringer, at de medlemsstaterne har udstedt uensartet regulering af ensartede forhold. EU-Kommissionens retningslinjer indeholder anbefalinger om, hvordan den eksisterende EU-lovgivning bør anvendes

EU fremsætter nye regler om e-handel, som bl.a. skal supportere e-commerce virksomheders vækst

Europa-Kommissionen har den 25. maj 2016 fremlagt en række forslag, der skal gøre det lettere og mere tillidsvækkende for virksomheder og forbrugere at handle varer og tjenesteydelser online i EU. E-handelspakken består af: forslag til regler med henblik på at hindre uberettiget geografisk blokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, bopæl eller virksomhedssted. forslag til regler om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester med henblik på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre myndighedstilsynet. forslag til regler om at styrke håndhævelsen af forbrugerrettigheder og retningslinjer for bl.a. at klarlægge, hvad der kan betegnes som urimelig handelspraksis

Udvalgte nyheder
Sorter efter tags
Arkiv
 

© 2019 Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab

  • LinkedIn - Black Circle