top of page
Top

BRANCHER

DET OFFENTLIGE

DETAILHANDEL OG E-COMMERCE

 

BKH Law er førende i at rådgive detailhandelen og e-commerce virksomheder om deres regulatoriske forhold. Vi rådgiver om markedsføring, virksomhedens retsstilling over for forbrugere, IT, lejeforhold, klager for offentlige nævn samt konfliktløsning.

Vores brancheteam besidder et meget højt fagligt niveau, har praktisk erfaring fra offentlige nævn, erhvervsorganisationer samt klagenævn og underviser om erhvervslivets kerneproblemstillinger på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.

 

 

EJENDOMSBRANCHEN

BKH Law assisterer aktører i ejendomsbranchen med køb/salg samt udvikling af fast ejendom. Vores kompetencer omfatter investerings- og boligejendomme såvel som udviklingsprojekter.

Vores brancheteam rådgiver om komplekse investerings- og finansieringsstrukturer, udlejning og udvikling, men også om entreprisekontrakter, andre kontrakter, syn og skøn samt konfliktløsning.

 

FAMILY OFFICES / PRIVATE WEALTH

BKH Law har særlig erfaring med at rådgive velhavende familier og individer og har indgående forståelse for den kompleksitet, som dette indebærer i relation til langvarige relationer, kompromisløs tillid og absolut diskretion for offentligheden. Vores kompetencer omfatter formueplanlægning som f.eks. køb og salg af virksomheder, generationsskifter samt køb og salg af ejendomme, ligesom vi rådgiver om familie- og arveret samt konfliktløsning.

Vores brancheteam guider og assisterer herudover med netværk til kapitalforvaltere, skatterådgivere og andre rådgivere i Danmark, London og New York.

 

FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BKH Law har lang erfaring med at rådgive finansielle virksomheder. Reguleringen i Danmark og Europa bliver fortsat mere omfangsrig og kompleks, og med vores tværfaglige og indgående branchekendskab medvirker vi til, at vores klienters konkurrenceevne styrkes gennem smidige løsninger.

Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. bestyrelsesmedlem, head of legal, kontorchef mv. i finansielle virksomheder, ligesom vi har indgående kendskab til branchen fra bl.a. pladser i offentlige klagenævn og lignende. Vores praktiske erfaring omfatter også dialog med Finanstilsynet samt konfliktløsning.

 

INDUSTRI OG PRODUKTION

BKH Law har lang erfaring med at rådgive danske og udenlandske industri- og produktionsvirksomheder. Branchen møder fortsat store udfordringer og undergår strukturelle ændringer. Gennem vores praktiske erfaringer assisterer vores brancheteam med at finde konstruktive og bæredygtige løsninger.

Vores brancheteam rådgiver vores klienter i deres nationale og internationale handels- og kontraktforhold, herunder om leverandør og agentforhold, speditionsaftaler, kontrakter om køb og salg af f.eks. maskinkøb, royalty- og licensaftaler, udviklings- og samarbejdsaftaler samt joint ventures. Vi har særlig stor erfaring med strategisk rådgivning om internationale konfliktløsningsmodeller og overvejelser vedrørende lovvalg.


    

HEALTHCARE – PHARMA & LIFE SCIENCE

BKH Law assisterer pharma-, life science- og fødevarevirksomheder om regulatoriske udfordringer forbundet med forskning, udvikling samt markedsføring af deres produkter i et mere og mere tæt reguleret marked.

Vores brancheteam har særlig stor erfaring med investering i samt køb og salg af virksomheder inden for healthcare sektoren, herunder biotek.

 

PRIVATE EQUITY

BKH Law har bred erfaring med at rådgive om private equity, venture capital samt joint ventures / strategiske alliancer. Vi rådgiver om alle aspekter omkring etablering af fonde, ejer- og investeringsaftaler, term sheet’s, investerings- og finansieringsstrukturer samt aftaler, forvaltning (FAIF) og exit.

Vores brancheteam har praktiske erfaringer som f.eks. head of legal, bestyrelsesmedlem, advisory board medlem mv. i forskellige investeringsvirksomheder og -fonde og underviser på ledende videregående uddannelsesinstitutioner.

 

START-UPS

BKH Law har lang erfaring med at rådgive opstartsvirksomheder. Vi rådgiver om alle forhold fra valg af virksomhedsform, kapital- og finansieringsform, beskyttelse af rettigheder, ansættelsesforhold samt lejeret.

Vores brancheteam har stor erfaring med at arbejde med start-ups, bl.a. fra seed og venture capital branchen, crowdfunding samt personlige erfaringer.

 

TEKNOLOGI

BKH Law rådgiver danske og internationale teknologivirksomheder om vitale forhold som beskyttelse af deres rettigheder, organisk vækst samt opkøb af vidensbaserede virksomheder, IT, e-commerce, markedsføring og persondata.

Vores brancheteam besidder stor erfaring fra bl.a. bestyrelsesarbejde, advokater i store erhvervsorganisationer og offentlige nævn.

 

DET OFFENTLIGE

Detailhandel
Healtcare
Private Equity
Teknologi
Start ups
Ejendomsbranchen
Finasielle Virksomheder
Family Office / Private
INDUSTRI & PRODUKTION
Det offentlige
test
bottom of page